Tag Archive עורך דין מומלץ לרישום סימן מסחרי

טריידמארק

טריידמארק

סימן מסחר, או בשמו הלועזי טריידמארק, הינו סמל מילולי ו/או גרפי המהווה סימון ייחודי של חברה מסחרית או אדם פרטי. זהו דבר אשר מזוהה עם החברה או האדם הפרטי, מבדיל אותם ממתחריהם ואין שניים שונים שיכולים להשתמש באותו סימן כדי לקדם את עסקיהם ומרכולתם. הגבלת השימוש בזה נועדה לאפשר למוכרים וליצרנים לבנות לעצמם מוניטין. כאשר לקוח רואה סימן זה, הוא יודע לשייך אותו לאותה חברה ו/או אדם פרטי. ההגבלה הקיימת בשימוש לסימן זה משרת גם את הצרכנים, בכך שנמנעת הטעייתם על ידי שם דומה למוצר אחר שלא קשור למה שהם מחפשים.

נוהלי רישום טריידמארק

כדי לזכות להגנה על פי חוק על טריידמארק, יש צורך בהליך רישום אצל רשם סימני מסחר. את הבקשה לרישום יש למלא בטופס של רשות הפטנטים השייך למשרד המשפטים. לבקשה יש לצרף דוגמא של סימן המסחר של העסק. רשם סימני המסחר בוחן את הבקשה, האם הסימן ייחודי לאותה בקשה, קיום זיקה לאותו מוצר ו/או שרות של העסק וכיוצא בזאת. סיבה נפוצה לדחיית בקשה לרישום היא דמיון בסימן המסחר למשהו שכבר קיים, לכן צריך לבדוק לעומק לפני הגשת בקשה לרישום אם הוא ייחודי ולא מועתק ומבלבל. לאחר אישור הבקשה, הדבר מוצג לציבור כדי לתת הזדמנות להתנגדות. בסופו של דבר, לאחר אישור הבקשה, הסימן יירשם בפנקס סימני המסחר ויהיה מעוגן בחוק לאותו מבקש.

היקף ההגנה על טריידמארק

בעל טריידמארק יוכל לחדש אותו בתשלום אגרה לאחר עשר שנים, ולאחר מכן החידוש ייעשה כל 14 שנים נוספות. כל זמן שהרישום בתוקף, לבעל הסימן יהיה מונופול על השימוש בו, והוא יוכל להשתמש בו כאוות נפשו. כמו כן, הוא יוכל למכור אותו או לתת בו זיכיון שימוש לאחרים כרצונו. בעלים של סימן רשום כחוק הוא בעל זכות לשימוש ייחודי בסימן לגבי השירותים לשמם הוא רשום. לכן, שימוש בסימן זהה או דומה על ידי אדם ו/או חברה אחרים ללא הרשאה ולשם הטעיית הצרכן, מהווים הפרה של סימן המסחר. דבר המקנה לבעת סימן המסחר את הזכות לתבוע את בגוף המשתמש בסימן זהה לסימן הרשום שלו ואף לזכות.