Tag Archive פינות אוכל

פינת אוכל

איזו פינת אוכל יכולה להתאים לאיזה מרחב? האם כל פינת אוכל יכולה להתאים בכל מצב? האם יש נקודות עיצוביות שאפשר לתת עליהן את הדעת?

איך לבחור פינת אוכל מתאימה?

ובכן, באופן פשטני יהיה זה נכון להניח שישנן פינות אוכל שהן מתאימות יותר לאזורים מסוימים מאשר אזורים אחרים. על כן באם רוצים לבחור אחת מתאימה, מתבקש לשים לב לאזור. האם יש מרחב פתוח ורחב? האם יש מרחב מועט, ועוטף? אלו הם השיקולים הראשוניים בבחירת פינת אוכל מתאימה.

שכן, אם יש מרחב מועט, לא יהיה זה חכם לרכוש פינת אוכל שתכסה את כל המרחב ואף מעבר לו. זאת כיוון שאפשר שהיא כלל לא תיכנס ולא תתאים, ואם כן אז אפשר שזה לא יתמזג אנרגטית עם המרחב מבחינת השקפתה של תורה כמו פאנג שוואי. כלומר, אם רוצים לאפשר זרימה אנרגטית במרחב אפשר להתייחס לחלל הפנוי כמו מים – כל דבר שמכניסים למיכל כמו מוציא ממנו מים. באופן דומה, המרחב כמו יכול "להיתפס", על ידי מה שמוכנס ונמצא בו.

האם הכנסתה של פינת אוכל מאפשרת איזון בחלל הפנוי או שהיא לוקחת יותר מדי מרחב? זוהי שאלה שיכולה להכווין באשר לבחירתה של פינת אוכל מתאימה.

מה הם היתרונות בבחירתה של פינת אוכל מתאימה?

שכן, מצד אחד אפשר לדבר על היתרונות שבבחירת פינת אוכל, ומצד שני על היתרונות של בחירת פינת אוכל מתאימה. מצד אחד היתרונות הינם האלמנט העיצובי כמו גם הפרקטי – האפשרות לסעוד יחד בפינת סעודה נחמדת. ומצד שני, האפשרות לשלב בתוך החלל משהו שבאמת מתאים לו, שכמו רומז "כאן אוכלים ביחד", "זה המקום של כולם", וזו מעין הצהרה אנרגטית ששווה לעשות ולהשקיע בחלל באם זה מתחבר לקו האנרגטי של דרי המקום.

מעבר לכך, אם בוחרים פינת אוכל מתאימה, יש מספיק מקום לכולם. יש מספיק כסאות, הכיסאות מתאימים לשולחן, הצבעים מתאימים לכלל, ויש מספיק מקום לעבור בין הכיסאות ו/או מאחוריהם ובאופן כללי האווירה סביב השולחן יכולה להיות מתאימה, וישנה זרימה נאותה של אנרגיה במרחב.